×

Integritetspolicy

Från och med den 25:e maj 2018 gäller den nya EU-lagen GDPR*. Det är en ny dataskyddsförordning som gäller i hela EU och som ersätter den gamla Personuppgiftslagen (PUL). Det huvudsakliga syftet med den nya förordningen är att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert och transparent sätt.   

*Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som gäller i hela EU från den 25 Maj 2018.

Denna policy beskriver hur NoboDesign.se samlar in, använder samt skyddar dina personuppgifter. Läs igenom integritetspolicyn, så att du känner dig trygg i vår behandling av dina uppgifter. 

Vem som ansvarar för dina personuppgifter

Nobo Design AB, organisationsnummer 556815-7209, Redegatan 1, 426 77 Västra Frölunda, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter och att så sker enligt gällande lagstiftning. 

Hur vi får tillgång till dina personuppgifter

NoboDesign.se samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du bl. a. köper en vara, kontaktar oss via vår hemsida eller via e-post, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, ringer oss eller kommunicerar med oss via våra sociala medier. 

Vilka uppgifter behandlas samt i vilket syfte

NoboDesign.se behandlar de personuppgifter som lämnas eller inhämtas av oss. Det kan t ex vara namn, adressuppgifter, mobilnummer, personnummer, kundnummer, betalningshistorik, orderinformation. 

Dina uppgifter kan komma att användas för olika ändamål t ex 

-          för att kunna hantera kundserviceärenden

-          för att kunna hantera beställningar

-          för att kunna leverera beställd vara 

-          för att kunna besvara frågor som du ställer till oss

-          för att kunna kontakta dig

-          för att kunna hantera retur- och reklamationsärenden

-          för att kunna hantera dina förmåner och erbjudanden

-          för att kunna hantera fakturering och bokföring

-          för att kunna följa tillämplig lagstiftning, t ex bokföringslagen

-          för att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och produkter

-          för att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav 

Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig. 

Hur länge NoboDesign.se sparar dina personuppgifter

Nobo Design.se sparar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning som innebär att dina personuppgifter inte sparas under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter tas bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller marknadsföring samt de ändamål som de har samlats in för. 

Delning och överföring av personuppgifter

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som blir personuppgiftsbiträden för oss. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig.​ 

Vilka rättigheter du har

Rätt till information – du kan när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse – om dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade.

Rätt till radering - du har även rätt att få dina personuppgifter raderade. Vi kan dock inte radera uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring.

Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att dina personuppgifter kan flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Rätt till återkallning – du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.

Du har också rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur dina personuppgifter skyddas

NoboDesign.se har vidtagit lämpliga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skicka dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. 

Uppdatering av denna policy

NoboDesign.se kommer att göra löpande ändringar allt eftersom rättspraxis utvecklas samt att Datainspektionen ger ut nya riktlinjer. Den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på www.nobodesign.se. 

Mer information om dataskyddslagstiftningen finns på www.datainspektionen.se

NoboDesign.se kontaktinformation

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på nedanstående adress 

Nobo Design AB
Redegatan 1
426 77 Västra Frölunda
info@nobodesign.se

Meny

Mitt konto

Skapa ett gratis konto för att spara dina favoriter.

Logga in

Skapa ett gratis konto för att skapa önskelistor.

Logga in